Název projektu: Doplnění technologického zařízení GASTRO AZ, s.r.o.

Žadatel: GASTRO AZ, s.r.o.

2. výzva MAS: Program rozvoje venkova – fiche č. 3 Venkovský podnikatelRealizace projektu: 30. 11. 2018 - 31. 1. 2019, projekt ukončen

Celkové výdaje projektu: 200 860,00 Kč

Výše dotace: 74 700,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu došlo k pořízení formátovací pily včetně příslušenství. Formátovací pila slouží k formátování lamino desek, které jsou určeny k podlepení pracovních desek z nerezového plechu.  

 

Galerie