Název projektu: Nezemědělská investice 2022

Žadatel: DREMO, spol. s r.o.

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 Venkovský podnikatel

Realizace projektu: 25. 3. 2022 – 30. 4. 2023

Celkové výdaje projektu: 4 706 900,00 Kč

Výše dotace: 1 750 500,00 Kč

Popis projektu:

Projekt se zabývá rozšířením výroby dřevařské firmy. Předmětem pořízení je kloubový nakladač, který má usnadnit manipulaci se dřevěnými výrobky, s kládami a dřevěným odpadem. Nakladač bude vybaven drapákem na kulatinu, tím dojde k bezpečnějšímu a rychlejšímu uložení na stůl, odkud je dřevo dále posouváno do dřevařské/truhlářské výroby. Lopata bude sloužit především k manipulaci s odpadem z výroby tj. peletami, štěpkou popř. kůrou. Výsledkem projektu dojde především ke zvýšení efektivity žadatele a zvýšení bezpečnosti při manipulaci se dřevem.