„Občanské sdružení přátel folkloru Hlinecka“ z.s.

Občanské sdružení přátel Folkloru Hlinecka významnou měrou podporuje činnost souborů SPT Vysočan a DFS Vysočánek. Prostřednictvím tohoto sdružení mohou tyto soubory získávat  zejména finanční prostředky nezbytné k jejich provozování a to jak formou sponzorských darů tak i vlastní výdělečnou činností.
Jednou z možností sdružení je také čerpání grantů na pořádání různých folklorních akcí v regionu Hlinecka. Občanské sdružení  se dále podílí na udržování a obnově krojů, rekvizit a technického vybavení. Důležitou roli sehrává také v propagaci obou folklorních souborů, města Hlinska a v neposlední řadě i celého regionu Hlinecka.

Kontakty

Občanské sdružení přátel folkloru Hlinecka

Blatno 39

539 01 Hlinsko

http://www.vysocan.eu/

Kontaktní osoba

Josef Dospěl - jednatel

Tel.: 602 890 156

E-mail: dospel@hlinecko.cz

 

 

Galerie