Obec Kladno

První zmínka o obci Kladno u Hlinska je z roku 1392, kdy jako většina okolních obcí patřila k rychmburskému panství. Tehdy bylo v obci 15 stavení. Fungovala zde vodní pila a mlýn a obec měla svou rychtu. Důležitost obce byla zdůrazněna po výstavbě tzv. císařské, později státní silnice, nyní silnice I/34, vedoucí ze Svitav do Havlíčkova Brodu. Stavba této silnice ovlivnila velkou měrou obecní živost, protože pro překlenutí údolí byl postaven kamenný Dolský most. Ten je dosud význačnou památkou obce. V okolí Kladna se vyskytují mokřady, zvláště v přilehlých lesích. Jsou chráněny pro svou vegetaci a výskyt chráněných druhů živočichů i ptactva. I proto leží území obce v CHKO Žďárské vrchy. Najdeme tu i zasypanou štolu po těžbě železné rudy, ze které vedla údajně tajná chodba až do Kladna a bývalý břidlicový lom, ze kterého se vytěžená břidlice používala jako střešní krytina. Dnešní dominantou je kaplička ve středu obce, která dříve sloužila i jako hasičská zbrojnice. Místem setkávání občanů se stal kulturní dům, vybudovaný z bývalé školy. Je využíván dospělými i dětmi prakticky celoročně. Ať už jsou to hasičské plesy, rekreační fotbálek dětí i dospělých. Velmi účelnou se ukázala spolupráce obce s jednotkou hasičů. 

Kontakty

Obecní úřad Kladno

Kladno

539 01 Hlinsko 1

http://www.obec-kladno.cz 

Galerie