Obec Dědová

Dědová je typickou podhorskou obcí v nadmořské výšce 658 m, ležící v mírném údolním svahu, odkud se otvírají panoramatické pohledy na krajinu Skutečska, Novohradska a Poličska. Obec se připomíná již v roce 1392, kdy byla součástí rychmburského panství. V 15. století patřila ke kladenské rychtě. Místní části Humperky a Bahna s chráněným přírodním územím „Bahna“ jsou využívány k rekreaci a stejně jako převážná část mikroregionu nabízejí možnosti aktivního odpočinku v přírodě. V současné době má obec Dědová rozlohu 390 ha a skládá se ze tří katastrálních území – Dědová, Bahna a Humperky. Obec má knihovnu a Sdružení dobrovolných hasičů, které v letních měsících pořádá na letním parketu taneční zábavy. A každoročně i noční soutěž v požárním útoku, která je v okolí velice oblíbená. V Dědové je i mnoho chalup, které jsou hojně využívány k rekreaci, především v místní části Bahna, která jsou přírodní památkou. V okolí je i velké množství cyklotras.

Kontakty

Obecní úřad Dědová

Dědová 38

539 01  Hlinsko

http://dedova.cz 

Galerie