Junák - český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z.s. 

Historie oddílu se podle dochovaných pramenů váže až k roku 1920. V historii naší země má Junák, stejně jako dnes, své pevné místo ve společnosti. Je to nejenom díky slavnostní stráži u pomníků padlých v první a druhé světové válce ve Skutči, účasti na vzpomínkové akci v Ležákách, skautskému plesu, dětskému karnevalu, stavění vánočního stromu ve spojení s rozdáváním betlémského světla či prodávání kytiček na pomoc proti rakovině, ale hlavně jako nepolitická organizace zaměřující se na výchovu mládeže. Důraz klade na rozvoj osobnosti, vztah k přírodě a její ochraně. Skauti mají své zázemí ve skautském domě ve Skutči nebo na faře na Rané, ale dokončují svou novou skautskou základnu i v Mrákotíně. V roce 2018 bylo v jejich středisku registrováno 179 členů v pěti oddílech. Tradiční letní tábory pořádá I. oddíl na „Váškově louce“ ve Zderazi a II. oddíl a roverský kmen na střediskové základně na Čachnově.
skaut.JPG (73×121)

Kontakty

Junák – český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z. s.

Československé armády 633

539 73 Skuteč

http://skutec.skauting.cz

 

Kontaktní osoba:

Michael Trojtlar

Tel.: +420 775 640 164

E-mail: lezaky.skutec@centru.cz

Galerie