Gymnázium K. V. Raise
a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště je jedinou střední školou v Hlinsku. Ve svém čtyřletém a osmiletém oboru poskytuje svým studentům možnost získání úplného středního vzdělání a současně připravuje své absolventy pro následné studium na vysokých školách nejrůznějšího zaměření. Spádová oblast, ze které žáci přicházejí na naši školu, se z velké části shoduje i s územím MAS. Přibližně 40 až 50 procent studentů gymnázia pochází ze základních škol sídlících mimo město Hlinsko. Činnost školy v rámci místní akční skupiny je zaměřena hlavně na podporu a rozvoj mimoškolních aktivit studentů a následné zapojení veřejnosti Hlinska a okolí do veřejného života regionu.

V průběhu školního roku škola pořádá pro své studenty a se svými studenty řadu mimoškolních akcí. V zimních měsících si příslušné maturitní třídy organizují své maturitní plesy. Od loňského roku se tak děje v nových důstojných prostorách hlineckého multifunkčního centra. V první květnový den škola pořádá ve spolupráci s místním pivovarem již tradiční studentský Majáles. Součástí odpoledního programu pro veřejnost jsou různé hry pro nejmenší děti, soutěže pro studenty a vyučující, atd. V měsíci červnu zase škola každoročně připravuje veřejnou výstavu výtvarných prací svých studentů. Výstava je opět navštěvována jak dětmi ze základních i mateřských škol regionu, tak i veřejností.

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště je již řadu let také členem mezinárodní sítě škol ASPnet při organizaci UNESCO. V rámci svého projektu Prameny a kořeny každoročně připravuje své aktivity zaměřené na poznávání kulturního dědictví UNESCO, na ochranu životního prostředí, atd. Protože i masopustní lidové tradice na Hlinecku byly přijaty mezi nehmotné kulturní dědictví, rozvíjí se i spolupráce se souborem lidových staveb Vysočina. V posledních letech se na gymnáziu velmi daří i divadelní činnosti. Již v roce 2008 zde vznikl studentský divadelní soubor GT Hlinsko. Po úspěchu prvních dvou her nastudovaných v anglickém jazyce, se kterými se předvedl nejen v Hlinsku, ale i ve spřátelených gymnáziích v Chrudimi, Skutči a Pardubicích, se soubor postupně rozrostl. V loňském roce soubor nastudoval již své páté představení, tentokrát adaptaci již hotových dvou her renomovaného autora Davida Drábka s názvem "Aby se Čechům ovary zachvěly".

Soubor GT Hlinsko ale nezůstává pouze u divadelních her. V červnu 2012 uspořádal první ročník mezinárodního studentského festivalu ARTSY FARTSY, kterého se zúčastnila tři gymnázia z České republiky a tři gymnázia ze Slovinska. Všechna gymnázia reprezentovaly jejich divadelní soubory a předvedly svá velmi kvalitní divadelní představení. Pro rok 2013 je již postupně připravován druhý ročník tohoto festivalu, tentokrát za organizačního přispění Města Hlinska a Klubu přátel Veselého kopce a Betléma. Festival by měl být rozsáhlejší, více oslovit širokou hlineckou veřejnost, protože představení nebudou pouze v angličtině, ale i v češtině a zúčastní se ho i někteří profesionální umělci.

GT Hlinsko má také svou odnož - kočovný divadelní spolek Kaverajs - který se specializuje na lidové hry a frašky a pravidelně vystupuje na Veselém kopci a na Betlémě v rámci jejich posvícenských a vánočních akcí (Hra o Ráji, Zamordování hraběte Schwarbrechta od J. Skalického, Babička Boženy Němcové).

Kontakty

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště

Adámkova třída 55

539 01 Hlinsko

http://www.gymhlinsko.cz

 

Kontaktní osoba:

RNDr. Rostislav Dvořáček

ředitel školy

Tel.: +420 469 311 292

E-mail: red@gymhlinsko.cz

 

Galerie