Výzva č. 4 Programu rozvoje venkova

29. 1. 2020

AVÍZO výzvy č. 4 Programu rozvoje venkova

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásí 5. 2. 2020 již čtvrtou výzvu z Programu rozvoje venkova ve výši dotace 1 791 261,- Kč.

Žadatelé budou moci podávat projekty od 24. 2. 2020 do 9. 3. 2020 prostřednictvím Portálu farmáře ve třech fichích:

Bližší informace naleznete 3. 2. 2020 na webu MAS pod odkazem Výzvy - Program rozvoje venkova- výzva č.4   http://www.mashlinecko.cz/__2019/vyzvy-prv 

Na seminář pro žadatele, který proběhne 19. 2. 2020 od 15:00-17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hlinsko v přízemí, Poděbradovo náměstí 1, zveme všechny zájemce, kteří mají zájem podat žádost o dotaci.

Kancelář MAS Hlinecko

foto