Jednání Výběrové komise 29. 10. 2019

29. 10. 2019

V úterý  29. října 2019 se konalo jednání Výběrové komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

Přílohy: