MASkohraní 2015

24. 6. 2015

V úterý 23. června 2015 uspořádala Místní akční skupina Hlinecko ve spolupráci s městem Hlinskem v Multifunkčním centru druhý ročník Dne deskových her - MASkohraní.

Na akci byly zábavnou formou představeny nejpopulárnější deskové a společenské hry, které si děti mohly se svými spolužáky zahrát. MASkohraní probíhalo za účasti více než 200 žáků základních škol z území MAS Hlinecka – ZŠ Resslova, ZŠ Raná, ZŠ Krouna, ZŠ Smetanova, ZŠ Ležáků. Z každé třídy bylo vybráno několik zástupců, kteří reprezentovali sebe i školu v turnaji v postřehových hrách. Vítězové byli odměněni karetní hrou od společnosti MINDOK a drobnými dárky od Místní akční skupiny Hlinecko a města Hlinska. V měření výsledků žáků zúčastněných škol zvítězila o jeden bod ZŠ Ležáků před ZŠ Resslova, třetí místo obsadila ZŠ Smetanova. ZŠ Ležáků obdrží karetní hru od společnosti MINDOK.

Za pomoc při organizaci MASkohraní děkujeme Klubu deskových her Moravská Třebová, zástupcům ze společnosti MINDOK, městu Hlinsku a Multifunkčnímu centru. Místní akční skupina Hlinecko plánuje pokračování této akce i v dalších letech, a to i v podobě série školních turnajů ve vybraných hrách, která vyvrcholí závěrečným turnajem v Multifunkčním centru, kde by se proti sobě utkali nejlepší hráči ze školních kol.

Dále by místní akční skupina chtěla rozšířit další ročníky MASkohraní o hry určené pro děti z mateřských škol.

Hráčům zdar a deskovým zvláště

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie