Pozvánka na seminář Veselé logopedické chvilky

7. 11. 2019

Zveme Vás na seminář Veselé logopedické chvilky paní PhDr. Kateřiny Peškové.

Seminář se bude konat v úterý 12. listopadu od 13:00 do 17:00 hodin ve Školícím středisku REACH, SAVE s.r.o., Rváčovská 1639, Hlinsko 539 01.

Seminář zaměřený na plánování a tvorbu preventivních logopedických programů v MŠ. Součástí semináře je seznámení s variabilitou struktury a obsahu logopedických chvilek - účastnice si vytvoří základní strukturu logopedické chvilky vhodnou pro jejich skupinu dětí a dle možnosti zařízení, ve kterém pracují. Vyzkoušejí si některé činnosti a hry, které budou tvořit základ zásobníku her na posilování mluvního projevu. Seznámí se s možnostmi využití konkrétních pomůcek a s doporučenou literaturou. Pozornost bude věnována také zásadám podpory mluvního vývoje a pracovních návyků dětí předškolního věku, pedagogické diagnostice a možnostem a úskalím spolupráce s rodinou. Plánování logopedických chvilek, jejich struktura. Dechová a artikulační cvičení. Gymnastika mluvidel. Jemná grafomotorika. Praktické vyzkoušení vybraných cvičení z praxe, výměna zkušeností z preventivní praxe. Zásobník.

 

foto

Přílohy: