Čtvrté setkání k projektu spolupráce

3. 4. 2015

Dne 2. dubna 2015 přivítala Místní akční skupina Hlinecko, z.s. ostatní čtyři MAS (MAS POLIČSKO, z.s., MAS Podhostýnska, Občanské sdružení MAS Střední Vsetín a MAS Moravský kras), se kterými realizují projekt spolupráce s názvem „MAS spolupracující“.

Setkání se konalo v kanceláři Místní akční skupiny Hlinecko. Na jednání byly představeny anotace všech realizovaných projektů spolupráce v jednotné osnově a rozsahu a filmy vytvořené v rámci projektů. Dále členové realizačního týmu provedli zhodnocení jednotlivých projektů, přidané hodnoty, dopadů na zapojené subjekty a výsledky projektů. Všechny navržené podněty se objeví v metodice, která je hlavním výstupem projektu spolupráce. Další setkání je naplánováno v polovině dubna na území Místní akční skupiny Podnostýnska.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie