Setkání k projektu spolupráce

18. 3. 2015

Dne 17. března 2015 se zástupci MAS Hlinecko zúčastnili třetího setkání se zástupci dalších čtyř místních akčních skupin (MAS POLIČSKO, z.s., MAS Podhostýnska, Občanské sdružení MAS Střední Vsetín a MAS Moravský kras), se kterými realizují projekt spolupráce s názvem „MAS spolupracující“.

Setkání se konalo v Bystrém na území MAS POLIČSKO. Předmětem jednání bylo představit si navzájem realizované projekty spolupráce a zhodnotit jejich přínosy, kladné i záporné. Cílem projektu je tvorba společné metodiky, která čerpá z realizovaných projektů PRV všech zapojených MAS. Další setkání je naplánováno na začátek dubna na území MAS Hlinecko.

Kancelář M.A.S.Hlinecko

Galerie