Pozvánka na setkání starostů

17. 1. 2015

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. společně se Sdružením místních samospráv ČR srdečně zve starosty k prvnímu kulatému stolu.


Setkání se uskuteční 27. 1. 2015 od 16:00 do 18:00 ve velké zasedací místnosti v přízemí MěÚ Hlinsko (Poděbradovo náměstí 1).
Cílem setkání je poskytnutí informací k projektu Sdružení místních samospráv ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.

Kancelář MAS Hlinecko

foto