Jednání Výběrové komise 9. a 14. 5. 2019

17. 5. 2019

Ve čtvrtek 9. května a v úterý 14. května 2019 se konala jednání Výběrové komise.

Pozvánky, prezenční listiny a zápis jsou přílohou této zprávy.

 

 

Přílohy: