Seminář Problematika edukace klienta s PAS

7. 5. 2019

V pondělí 6. května proběhl další seminář v rámci projektu Místní akční plánSeminář s paní lektorkou Mgr. Helenou Jiráskovou se konal ve velké zasedací místnosti městského úřadu Hlinsko. Tématem semináře byla Problematika edukace klienta s PAS - specifické problémy výchovy a vzdělávání klientů s PAS v procesu inkluze.

 

Obsahem semináře byla 1. Diagnostika PAS. 2. Strukturované učení a TEACH program - teoretická východiska. 3. Konkrétní didaktické postupy využívané při edukačním procesu žáků v běžných mateřských školách, základních a středních školách (fotodokumentace). 4. Podpůrná opatření vhodná pro žáky s PAS (organizace výuky, změna výukových metod a forem, pomůcky, úprava prostředí spolupráce s rodinou, personální podpora, hodnocení) Spolupráce školy a školského poradenského zařízení. 5. Tvorba IVP - kritéria pro výběr optimální individuální terapie (problematika terapií byla zmíněna okrajově a informativně). Seminář poskytl účastníkům informace o vhodných strategiích pro práci s dětmi a žáky s PAS.

 

Semináře se zúčastnilo 19 pedagogický pracovníků ze základních i mateřských škol i zástupci rodičů. 

Kancelář MAS Hlinecko 

 

Galerie