Seminář Zvládání stresu paní Mgr. Helena Wiesenbergová

25. 4. 2019

Ve středu 24. dubna proběhl další seminář v rámci projektu Místní akční plán. Seminář s paní lektorkou Mgr. Helenou Wiesenbergovou se konal ve sborovně Základní školy Ležáků, Hlinsko. Cílem semináře bylo naučit účastníky zvládání stresových situací v pracovní i osobní rovině, definovat stres, stresory a jak se projevuje. Část semináře byla zaměřena na řešení a zvládání konfliktních situací, které s sebou nese pedagogická profese. 

Semináře se zúčastnilo 28 pedagogický pracovníků ze základních i mateřských škol i zástupci rodičů. Místní akční skupina Hlinecko děkuje touto cestou panu řediteli Základní školy Ležáků Tomáši Loudovi za poskytnutí prostoru na seminář.

 

 

 

Galerie