Seminář Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ

22. 3. 2019

Ve čtvrtek 21. března proběhl druhý seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II s názvem Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ.

Seminář byl zaměřen na vymezení termínu čtenářské gramotnosti, význam jejího rozvíjení ve vztahu k rozvoji akademické inteligence a přípravy na školní vzdělávání a celoživotní vzdělávání jedince. Seminář rozebíral čtenářské dovednosti jako základ rozvoje čtenářské gramotnosti jedince, cílenou přípravu a její rozvíjení. Na semináři byly předvedeny názorné ukázky aktivit vedoucích k rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ a různé formy nácviku prvopočátečního čtení a možnosti předcházení rozvoje poruch čtení.  

Semináře se zúčastnilo 14 pedagogických pracovníků ze Základní školy a Mateřské školy Kameničky, Základní školy a mateřské školy Svratouch, Základní a mateřské školy Krouna, Základní školy Ležáků, Základní školy Resslova, Základní školy Smetanova, Základní školy Raná, Základní školy Miřetice, Základní školy Trhová Kamenice a dva zástupci rodičů.

Kancelář MAS Hlinecko

 

Galerie