Evropské dny – Tradice, odpovědnost, prosperita

5. 10. 2014

Ve dnech 28. 9. – 30. 9. 2014 se Místní akční skupiny Pardubického kraje zúčastnily konání Evropských dnů v Pardubicích na Pernštýnském náměstí. Akce byla zaměřena na zlepšení informovanosti a možnosti využití našeho členství v EU pro živnostníky, malé a střední firmy, občanská sdružení a spolky, profesionální a amatérské zájmové i sportovní oddíly.

Cílem akce byla propagace regionálních výrobků, firem, atraktivních památek a lokalit, tradic a zájmových aktivit, které by moly být podporované v dalším rozvoji ve smyslu širokých přeshraničních regionů. Akce byla určena pro širokou veřejnost a bude se pořádat po dobu cca 5 let ve všech krajích celé České republiky s cílem větší informovanosti a možnosti propagace našich regionů v EU, prodeje našich regionálních výrobků a prezentace regionálních firem u nás i v dalších zemích EU.


Po celou dobu trvání akce byl přítomen i mimo jiné také stánek za Místní akční skupiny Pardubického kraje, který obsahoval velké množství propagačních materiálů ze všech 13 Místních akčních skupin. Dále se na této akci vystřídalo mnoho regionálních výrobců. Za Místní akční skupino Hlinecko se zúčastnili dva držitelé certifikátů „Kvalita z Hlinecka“ pan František Řezníček s potravinářskými výrobky a přírodními kosmetickými výrobky z medu a pan Josef Fidler předvedl svojí kolekci Hlineckých šál z akrylové a bavlněné příze. Celá akce se setkala s velkou oblibou.

Tým MAS Hlinecko

Galerie