Pozvánka na seminář Práce s žáky s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ

12. 3. 2019

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pořádá MAS Hlinecko pro učitele ZŠ, SŠ, asistenty pedagoga seminář s názvem Práce s žáky s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ. Seminář se uskuteční 18. března 2019 od 13:00 do 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko. Seminář povede paní Mgr. Markéta Jirásková.

 

Obsah semináře:

Kazuistický seminář bude zaměřený především na práci s případy z praxe ve formě kazuistik či zkušeností z edukace žáků. Účastníci budou za doprovodu lektorky zpracovávat různé případové studie a příklady z praxe. Budou získávat odpovědi na různé praktické otázky, které se týkají edukace žáků s PAS. Řešeno bude také vytvoření kooperativního vztahu mezi školou a rodinou. Jednotlivé případy budou řešeny týmově s podporou zkušeností lektorky. Účastníci budou seznámeni s aplikací doporučovaných podpůrných opatření pro edukaci žáka s PAS dle doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Pozvánka je vložena níže.

Kancelář MAS Hlinecko

 

foto

Přílohy: