Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila 5. výzvu o udělení značky „Kvalita z Hlinecka“.

27. 2. 2019

Dne 27. února 2019 vyhlásila Místní akční skupina Hlinecko 5. výzvu k předkládání žádostí o udělení certifikátu značky Kvalita z Hlinecka.

Značka je udělována ve třech různých oblastech. O značku Kvalita z Hlinecka v kategorii výrobky a produkty se mohou ucházet pěstitelé zemědělských plodin, zpracovatelé potravinářských produktů, výrobci přírodních produktů nebo řemeslníci se svými výrobky. Druhou skupinou jsou fungující stylová ubytovací a stravovací zařízení na území místní akční skupiny. Třetí kategorií jsou zážitky, tedy unikátní a jedinečné služby nabízené občanům nebo návštěvníkům regionu mimo stravovací a ubytovací služby.    

Zájemci o udělení značky mohou podávat žádosti osobně v kanceláři Místní akční skupiny Hlinecko do 27. března 2019 v pracovních dnech od 7:30 hodin do 15:30 hodin, případně mimo tyto hodiny po telefonické domluvě.

Výzva je součástí přílohy, žadatelé naleznou podbrobné informace pod logem Kvality z Hlinecka na webových stránkách www.mashlinecko.cz.

Kontaktní osoba: Iva Groulíková, administrátorka Regionální značky

e-mail: groulikova@mashlinecko.cz, tel. : 605 150 550

 

foto

Přílohy: