MAS Hlinecko vyhlásila výzvu z OP ŽP na podporu sídelní zeleně

8. 2. 2019

V pátek 8. února Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Operační programu Životní prostředí zaměřenou na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). Žádosti o podporu je možné podávat nejpozději do 19. září 2019 do 15:00 hodin.

Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 600 000 Kč.

Alokace na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 8 600 000 Kč.

Mezi podporované aktivity patří zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

 

Podrobné informace jsou vloženy v příloze této aktuality.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: