Výzva k obsazení pracovních skupin MAP II

22. 1. 2019

Během projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hlinsko II bude fungovat pět pracovních skupiny zaměřených na financování, rovné příležitosti, čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost a rozvoj regionálního povědomí a vyjádření dětí a žáků.

Podrobný popis činností pracovních skupin je uveden v příloze této aktuality.

Do těchto pracovních skupin se mohou účastnit nejen učitelé základních a mateřských škol, ředitelé, zřizovatelé škol, ale i další zájemci z řad veřejnosti.

Proto prosíme případně zájemce o zapojení do pracovních skupin nebo jiných činností v projektu, aby se přihlásili na adrese sustrova@mashlinecko.cz nebo na tel. 606 122 349.

 

Kancelář MAS Hlinecko

 

foto

Přílohy: