Kvalita z Hlinecka

21. 7. 2014

Pojďme tradici vstříc a odlišme se regionální značkou.


S touto myšlenkou vyšla v minulém roce do boje Místní akční skupina Hlinecko společně s městem Hlinsko a v letošním roce svoji myšlenku dotáhla do zdárného konce.
Od minulého roku proběhlo několik setkání s potencionálními zájemci, kde se mimo jiné jednalo o podmínkách využívání a udělení značky, certifikačních kritériích, podání žádosti o ochrannou známku na úřadě průmyslového vlastnictví nebo návrhu loga značky.

Po doladění nezbytných náležitostí vyhlásila Mistní akční skupina Hlinecko na přelomu června a července výzvu k předkládání žádostí o udělení značky "Kvalita z Hlinecka". Přihlásilo se 8 výrobců či firem produkujících tradiční místní výrobky nebo výrobky zhotovované podle původních receptur. Z okruhu ubytovacích a stravovacích služeb projevili v prvním kole zájem 4 poskytovatelé. Všechny výrobky i služby obstály na jedničku a nezbývá než všem čertvým nositelům značky "Kvalita z Hlinecka" pogratulovat.

Prvním certifikovaným výrobcům a poskytovatelům služeb značky "Kvalita z Hlinecka" budou slavnostně předány certifikáty a to na "Dni Dřeva" 26.července 2014 v areálu Betléma v Hlinsku ve 13:00 hod.Po celý den bude v areálu rezervace Betlém umístěn stánek regionální značky s ukázkou certifikovaných produktů, ochutnávkou výrobků a katalog výrobků a služeb.Kancelář M.A.S.Hlinecko

Galerie