Jednání Výběrové komise 23. 5. 2018

25. 5. 2018

Ve středu 23. května 2018 se konalo jednání Výběrové komise.

Prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.

 

 

Přílohy:

Galerie