Jednání Výběrové komise 27. 2. 2018

1. 3. 2018

V úterý 27. února 2018 se konalo ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko jednání Výběrové komise.

Pozvánka, prezenční listina a zápis jsou přílohou této zprávy.


 

 

 

Přílohy:

Galerie