Seminář Agrese a agresivita u dětí a mládeže

20. 4. 2018

V pátek 20. dubna proběhl poslední seminář realizovaný v rámci projektu Místní akční plán s názvem Agrese a agresivita u dětí a mládeže. Seminář byl určen pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol na Hlinecku a byl veden panem PaedDr. Zdeňkem Martínkem. 

Seminář byl zaměřený na rozdělení základních pojmů agresivita a agrese, příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí a mládeže, agresi jako projev agresivity v chování dítěte, směry agrese, autoagresi, základní dělení agresí a Moyerovu klasifikace agresí (predátorská agrese, agrese mezi samci nebo samicemi, dráždivá agrese a její vliv na neúspěšnost dítěte ve školním prostředí, možnosti řešení agresivního chování u dítěte v rámci školy).

Kurzu se zúčastnilo celkem sedmnáct pedagogických pracovníků, a to z Mateřské školy Budovatelů Hlinsko, Základní školy Miřetice, Základní školy Trhová Kamenice, Základní školy Ležáků Hlinsko, Základní školy Resslova Hlinsko, Základní školy Raná, Základní a mateřské školy Holetín, a jeden zástupce rodičů. Velké poděkování patří městu Hlinsku za poskytnutí prostor pro školení.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie