Pozvánka na veřejné obhajoby projektů 2.výzvy Programu rozvoje venkova

20. 4. 2018

Zveme Vás na veřejné obhajoby projektů 2.výzvy Programu rozvoje venkova Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.

Prezentace jednotlivých projektů se uskuteční ve středu 25. dubna od 15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Hlinsku na Poděbradově náměstí.

 

 

foto