Pozvánka na seminář

4. 4. 2018

Seminář pro žadatele o dotaci k výzvě MAS Hlinecko prorodinné aktivity - (II.) z Operačního programu Zaměstnanost.

Seminář se uskuteční v úterý dne 17. dubna 2018 od 15:00 do 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko.

foto