PROJEKT SPOLUPRÁCE pro knihovny z našeho území

9. 5. 2014

Úspěšně schválený projekt spolupráce místních akčních skupin s názvem " Nezapomeňte (se) vrátit", financovaný z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1, je v plném běhu. Společná setkání knihovníků a dobrovolníků ve 20 obcích území tří MAS, které projekt realizují, přináší témata nových připravovaných akcí.

Od začátku roku 2014 již proběhl první společný seminář všech účastníků projektu v Jevíčku, ale i první část seminářů v jednotlivých regionech tří MAS. Školitelky a úspěšné regionální knihovnice vedou naše neprofesionální knihovníky a jejich dobrovolné spolupracovníky dle metodiky Manuálu vesnického knihovníka (byl vytvořen v rámci projektu) ke konceptu otevření obecních knihoven v malých obcích a jejich zpřístupnění v co nejširším měřítku všem skupinám občanů. Moderní knihovna, byť v malé obci, již dnes není skutečně jen místem s regály plnými knih.
Moderní knihovna dnes již musí jednoznačně být místem setkávání všech skupin občanů. Snaží se nabídnout všem zájmovým vrstvám obyvatel různého věku zajímavé aktivity, které dostanou jednotlivce ze židlí domovů mezi ostatní. V rámci akcí se tak mohou občané dovědět nové informace z různých oblastí, naučit se (třeba v řemeslné dílně) novým dovednostem anebo jen strávit příjemné odpoledne se svými dětmi nebo vnoučaty u zajímavé stolní hry či předčítání.
Pestrost nápadů zástupců zástupců jednotlivých knihoven je široká. V obcích z území MAS Hlinecko (Včelákov, Vysočina, Vojtěchov, Trhová Kamenice, Mrákotín a Miřetice), které se zapojily do projektu spolupráce, se tak do konce letošního roku uskuteční minimálně 2 nové akce v každé knihovně. Seznam plánovaných akcí, které se v jednotlivých zapojených knihovnách uskuteční, bude zveřejněn ve zpravodaji místní akční skupiny. Jeho první vydání je připravováno na červen letošního roku.

Olga Ondráčková, manažerka M.A.S.H.linecko

Galerie