Seminář pro žadatele k 2. výzvě MAS Hlinecko, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova

7. 3. 2018

6. března se uskutečnil v zasedací místnosti Města Hlinska seminář pro žadatele Místní akční skupiny Hlinecko k 2. výzvě projektů z Programu rozvoje venkova.

V průběhu semináře byl představen obsah výzvy, termíny a podmínky podávání žádostí, ale i představeny jednotlivé fiche.

Místní akční skupina prostřednictvím celkem pěti oblastí nabízí organizacím z území Hlinecka, a to zemědělcům, zpracovatelům zemědělských produktů, drobným podnikatelům i obcím dotaci ve výši 25% až do 100%.

Podpora může být využita pro rozšíření zemědělské výroby, rozvoj řemesel, je určena také pro živnostníky, podporujících cestovních ruch, nebo pro majitele lesů, na naučné lesní stezky nebo pro dřevozpracující firmy z území.

Podmínkou podání žádosti je fungování subjektu na území hlinecka, podání žádosti a splnění kritérií pro výběr projektů. Projekty jsou bodově hodnoceny a Výběrová komise bude určovat jejich pořadí.

Místní akčí skupina nabízí do doby ukončení podávání žádostí zdarma konzultace případným zájemcům.

 

Veškeré informace se zájemci dozví na www.mashlinecko.cz v sekci Výzvy- Program rozvoje venkova – výzva číslo 2.

 

 

Přílohy:

Galerie