Seminář Efektivní komunikace v MŠ

13. 12. 2017

V úterý 12. prosince proběhl další seminář realizovaný v rámci projektu Místní akční plán s názvem Efektivní komunikace v MŠ. Seminář byl určen pro pedagogické pracovníky mateřských škol na Hlinecku a byl veden paní lektorkou PhDr. Kateřinou Peškovou. 

Praktický seminář byl zaměřený na zmapování a zlepšování komunikace mezi dětmi v MŠ a zefektivnění komunikace učitelky s dětmi i jejich rodiči. Cílem semináře bylo získání informace a konkrétní zkušenosti s možnými překážkami v komunikaci s dětmi i dospělými. Účastníci semináře měli možnost osvojit si vhodné postupy, které naopak komunikaci podporují. Mimo to byla součástí semináře tvorba zásobníku her a činností posilujících efektivní komunikaci.

Kurzu, vedeného formou nácviku modelových situací, se zúčastnilo celkem deset pedagogických pracovníků, a to z Mateřské školy Budovatelů Hlinsko, Mateřské školy Miřetice, Mateřské školy Trhová Kamenice, Mateřské školy Svratouch a jeden zástupce rodičů. Velké poděkování patří městu Hlinsku za poskytnutí prostor pro školení.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie