Jednání Výběrové komise 23. 1. 2018

7. 2. 2018

V úterý 23. ledna 2018 se konalo v kanceláři MAS Hlinecko jednání Výběrové komise.

V příloze najdete pozvánku, prezenční listinu, etické kodexy a zápis z jednání.

 

 

Přílohy:

Galerie