Seminář pro žadatele v programu Malý LEADER 2018

31. 10. 2017

Dne 30. 10. 2017 od 15:00 hodin Místní akční skupina Hlinecko uspořádala setkání žadatelů a příjemců dotačního programu Malý LEADER 2018, který je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.

Účastníci byli seznámeni s obsahem výzvy dotačního programu Malý LEADER 2018, která je určena na neinvestiční projekty týkající se obnovy a údržby zázemí spolků, a jejími přílohami.

Přílohou této aktuality je prezentace ze setkání, vzorová žádost a vzorový rozpočet.

Kancelář MAS

Přílohy:

Galerie