Místní akční skupina Hlinecko, z.s vyhlašuje výzvu z Operačního programu Zaměstnanost - Prorodinná opatření - I.

30. 10. 2017

Datum vyhlášení výzvy: 30. 10. 2017,  9:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí: 30. 10. 2017,  9:00 hodin

Datum ukončení přijmu žádostí: 4. 12. 2017, 12.00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2021

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč

Podporované aktivity:

 

Další i nformace o výzvě naleznou žadatelé v sekci:

 Výzvy- Operační program Zaměstnanost - Výzva OPZ č.1

Všechny zájemce zveme na seminář pro žadatele, který se bude konat 13. listopadu 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ v Hlinsku na Poděbradově náměstí 1 (viz pozvánka).

Přílohy: