Druhý díl semináře Individualizace a vnitřní motivace

23. 10. 2017

V pondělí 23. října proběhl druhý díl semináře realizovaného v rámci Místního akčního plánu s názvem Individualizace a vnitřní motivace. Seminář byl určen pro pedagogické pracovníky základních škol na Hlinecku a byl veden panem lektorem Mgr. Zdeňkem Dlabolou.

Čtyřhodinový seminář byl zaměřen na zhodnocení aplikace nových metod do výuky, se kterými se pedagogové seznámili na minulém semináři.

Kurzu, se zúčastnilo celkem dvanáct pedagogických pracovníků, a to ze Základní školy Resslova Hlinsko, Základní školy Ležáků Hlinsko, Základní školy Včelákov, Základní školy Trhová Kamenice a Základní školy Raná.

Věříme, že informace získané na semináři byly pro učitele přínosné a pomohou jim při jejich profesi!

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie