Seminář Neurotické dítě v MŠ a ZŠ

18. 10. 2017

Ve středu 18. října proběhl další seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu s názvem Neurotické dítě v MŠ a ZŠ. Seminář byl určen pro učitele základních a mateřských škol na Hlinecku a byl veden paní lektorkou PhDr. Andreou Troníčkovou.

Cílem šestihodinového semináře bylo, aby se účastníci seznámili se základní specifikací neuróz dětí a žáků, a s možnostmi, jaký mohou mít pedagogové vliv při jejich výchově. Mimo to jim lektorka představila relaxační techniky a možnosti spolupráce s odborníky.

Semináře se zúčastnilo celkem deset učitelů, a to ze Základní školy Resslova, Základní školy Ležáků, Základní školy a mateřské školy Kameničky a Mateřské školy Budovatelů.

Věříme, že informace získané na semináři byly pro pedagogy přínosné a pomohou jim při jejich profesi!

Galerie