MAS Hlinecko ukončila přijímání žádostí o dotaci 1. výzvy Programu rozvoje venkova

16. 7. 2017

Kancelář MAS Hlinecko ukončila 14. července 2017 ve 12:00 hodin podávání žádostí o dotaci do 1. výzvy MAS vypsané pro Program rozvoje venkova.

Seznam registrovaných projektů je uveden v příloze.

Žadatelé, kteří nestihli přípravit své projekty, nyní budou muset vyčkat na ukončení administrace 1. výzvy a vyhlášení výzvy další. Ta je očekávaná na přelomu roku 2017/2018.

Výzvy do ostatních operačních programů (Operačního programu Zaměstnanost, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Životní prostředí) jsou připravovány pro podzim roku 2017. Budou vypisovány podle rychlosti administrace podkladů k výzvám jednotlivých řídících orgánů a kapacitním možnostem kanceláře MAS.

Upozorňujeme všechny budoucí žadatele a zájemce o dotace, že MAS je oprávněna vypisovat pouze výzvy na jednotlivá opatření, která byla schválena v akčním plánu strategie MAS Hlinecko Řídícím orgánem MMR finálně v lednu 2017. Dokument STRATEGIE je od roku 2015 aktuálně zveřejňován na webových stránkách MAS v sekci Strategie MAS.

Doporučujeme všem žadatelům ze všech oblastí, kteří mají vážný zájem připravit projekt pro podání žádosti, aby si prostudovali možnosti akčního plánu strategie MAS. V případě shodného vlastního záměru projektu s opatřením MAS doporučujeme konzultovat včas svůj záměr v kanceláři MAS. Všechny další výzvy budou vyhlašovány většinou v rozsahu jednoho měsíce. Každá výzva bude zveřejněna na webu www.mashlinecko.cz, uveřejněna v regionálním tisku a informace o ní proběhne krátkou zprávou jak v kabelové televizi KIS, tak v jejím internetovém vysílání na www.ahp.cz, které je dostupné 24 hodin denně, a to v záložce MAS Hlinecko.

Akční plán strategie (konkrétní podporované činnosti) naleznete na http://www.mashlinecko.cz/strategie/strategie.pdf v rozsahu stran 197-228.

Olga Ondráčková, manažerka pro strategii MAS Hlinecko

Přílohy: