Místní akční skupina Hlinecko uspěla s žádostí o dotaci do Operačního programu zaměstnanost s názvem: Plánování sociálních služeb na obecní úrovni v ORP Hlinsko

14. 8. 2017

Projekt je zaměřen na vytvoření plánu sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko. Bude popisovat situaci v regionu v oblasti sociálních služeb včetně analýzy jejího financování. V rámci projektu bude nastavena spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, která bude zahrnovat vzájemné setkávání, informování a vyjednávání.

Výstupem projektu je zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území Hlinecka. Projekt bude realizován od října 2017 do září 2019.

A jaké bude praktické využití takového projektu pro organizace i občany?

Hlavní změna spočívá v zajištění dostupnosti informací o možnostech a způsobu poskytování sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny. Poskytovatelé sociálních služeb budou schopni pružně reagovat na potřeby obyvatel, dojde ke zlepšení životní úrovně osob v nepříznivé sociální situaci a poskytovatelé budou moci lépe zacílit svou činnost na potřeby jednotlivců. Po ukončení projektu budou mít představitelé menších obcí lepší přehled o sociálních službách působících v jejich obci i o jejich potřebách financování.

U samotných obyvatel, kteří doposud služeb nevyužívali, dojde ke zlepšení informovanosti o nabídce a možnostech v regionu pro situaci, kdy budou služeb potřebovat využít pro sebe nebo své rodinné příslušníky.

Kancelář MAS Hlinecko