Pozvánka na seminář Individualizace a vnitřní motivace

25. 9. 2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Hlinsko pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pedagogické pracovníky základních škol s názvem Individualizace a vnitřní motivace. První část semináře se uskuteční dne 2. října od 13:00 do 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko a druhá část se uskuteční 23. října 2017 od 13:00 do 17:30 hodin v Hlinsku (místo bude upřesněno). Obě části povede Mgr. Zdeněk Dlabola.

.

Obsah semináře:

Prostřednictvím metod a forem aktivního učení se účastníci semináře seznámí se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti a tempo každého žáka, a cestami, které vedou k rozvoji vnitřní motivace žáků k učení. V rámci semináře budeme analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k diferenciaci výuky s důrazem na dovednost znát a umět poznávat své žáky (např. z hlediska jejich učebních stylů, gramotností, inteligencí ap.). Společně rozebereme konkrétní příležitosti k aplikaci vnější i vnitřní diferenciace na škole.

Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce níže.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: