Zápis z Valné hromady MAS

10. 5. 2017

Ve čtvrtek 20. dubna se konalo setkání Valné hromady Místní akční skupiny Hlinecko. 

Zápis a prezentace z Valné hromady jsou přiloženy k této aktualitě.

Na programu setkání bylo:

  1. Přivítání členů a hostů
  2. Aktualizace členské základy, návrhy změn (adresy, osoby, názvy), aktualizace členství (zrušení členství, noví členové)
  3. Informace o schválení strategie MAS Hlinecko (4 akceptační dopisy)
  4. Zpráva o činnostech v projektu Místního akčního plánu ORP Hlinsko
  5. Informace o spolupráci při animaci škol (šablony)
  6. Informace předsedy MAS z jednání Představenstva (výzva OP zaměstnanost, výzvy Program u rozvoje venkova, Grant Malý hlinecký hrnec pro rok 2017)
  7. Informace předsedy Kontrolní komise
  8. Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2016 včetně uzávěrky účetnictví za rok 2016
  9. Informace o LeaderFESTu 2017
  10. Různé

foto

Přílohy: