Seminář První pomoc pro pedagogy na ZŠ a nejčastější intoxikace omamnými látkami žáků na ZŠ

4. 5. 2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Hlinsko byl identifikován zájem pedagogů o kurz první pomoci, a proto MAS Hlinecko uspořádala hned dva tří a půl hodinové semináře zaměřené pro pedagogy, a to 25. března a 4. května. První seminář byl veden paní lektorkou Mgr. Pavlínou Miltovou a druhý Mgr. Veronikou Vybíhalovou.

Obsahem kurzu bylo vybavení lékárničky, integrovaný záchranný systém (IZS), komunikace s IZS, základy resuscitace (praktický nácvik na resuscitačních figurínách), dušení cizím tělesem, bezvědomí, srdeční masáž, správné provádění kardiopulmonální resuscitace, správné ošetření nejčastějších úrazů (krvácejících ran na hlavě, v obličejové části hlavy, odřenin, masivního krvácení, zlomenin horních i dolních končetin) – praktický nácvik, první pomoc při úrazech hlavy (otevřená a zavřená poranění hlavy), náhlých stavů – píchnutí hmyzem (vosou, včelou), anafylaktický šok, astma bronchiale, epilepsie, hypoglykémie, hyperglykémie, hysterie a nejčastější intoxikace u žáků na ZŠ (možnosti testování žáků na omamné látky).

Obou seminářů se zúčastnilo celkem čtyřicet sedm pedagogických pracovníků, a to ze Základní školy Resslova, Základní školy Ležáků, Základní školy Smetanova, Základní a mateřské školy Svratouch, Základní školy Včelákov a Základní školy Trhová Kamenice.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie