Propagační materiál MAS Hlinecko

15. 10. 2013

V rámci osvojování metody LEADER z Programu rozvoje venkova, na kterou jsme získali dotaci, jsme jako zástupci MAS povinni připravit také informační materiály pro naše občany, podnikatele i návštěvníky, které by činnost MAS Hlinecko na jejím území propagovaly. Snažili jsme se najít vysvětlení, proč MAS na území Hlinecka začala fungovat, jakou formou se s ní jednotlivci mohou setkat a jaké jsou plány Místní akční skupiny na období 2014-2020.

Místní akční skupina je pro území Hlinecka novou záležitostí, ale v rámci České republiky je metoda spolupráce LEADER, kterou MAS pracují v regionu, běžná a občané z jiných regionů ji znají.

Více se můžete dovědět z informačního materiálu, který je distribuován do všech obcí a domácností na území MAS. Vyzvednout si jej také můžete na Infocentru na Betlémě anebo v kanceláři MAS. K dispozici je níže také v elektronické formě.

Galerie