Pozvánka na seminář Hry pro zvládání agrese a agresivity v ZŠ

6. 4. 2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Hlinsko pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pedagogické pracovníky základních škol s názvem Hry pro zvládání agrese a agresivity v ZŠ. Seminář se uskuteční dne 11. dubna 2017 od 9:30 do 14:00 hodin v Regionálním školicím středisku REACH, Rváčovská 1639, Hlinsko a povede ho PhDr. Kateřina Pešková.

Obsah semináře:

Zážitkový seminář zaměřený na praktické vyzkoušení možných technik a činností, které pomáhají při zvládání agresivního chování dětí ve škole. Účastníci se seznámí a vyzkouší techniky, které vedou k přiměřenému a přijatelnému ventilování napětí a agrese, které posilují sebepoznání a sebekontrolu dětí a vedou k posilování pozitivních vztahů v kolektivu. Seznámí se se základními příčinami agresivního chování a s možnými reakcemi jak v krizových situacích, tak v oblasti prevence. Využito bude práce ve skupinách, brainstorming, interaktivní hry a činnosti, práce s textem a myšlenkovou mapou.

Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce níže.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: