Hlinecko bude realizovat 3 projekty spolupráce

16. 10. 2013

MAS Hlinecko ve spolupráci s dalšími místními akčními skupinami v České republice uspěla ve výzvě Programu rozvoje venkova- opatření IV.2.1 Projekty spolupráce se 3 projekty, které bude od nového roku do poloviny roku 2015 realizovat se svými partnery.

Prvním projekt s názvem "Nezapomeňte (se) vrátit" bude realizován ve spolupráci s MAS Sdružení pro rozvoj Poličska a MAS Moravskotřebovska a Jevíčska. Je zaměřen na využití a zfunkčnění prostor knihoven na malých obcích, kdy občané z dané obce získají drobné vybavení a pomůcky pro konání různých vlastních akcí a jejich zástupci se také naučí akce sami vymýšlet a organizovat. V rámci projektu budou potom vytvořeny i společné materiály, které budou využívány v dalších letech. Do projektu se za MAS Hlinecko přihlásily obce Včelákov, Miřetice, Mrákotín, Vojtěchov, Vysočina a Trhová Kamenice. Dalších 14 obcí bude zapojeno ze sousedních MAS.

Druhým projektem spolupráce s názvem "Poznej zelené srdce Česka" budeme vytvářet na základě sesbíraných pověstí a pohádek celorodinnou hru pro rodiče s dětmi, která nabídne rodičům s dětmi zajímavé putování po regionu. Výsledky projektu realizovaného společně se sousední MAS Havlíčkův kraj nabídnou návštěvníkům "Zeleného srdce Česka" zajímavá místa, produkty i zážitky z regionu CHKO Žďárské vrchy. Do projektu se sběrem pověstí a regionálních pohádek se mohou zapojit Trhová Kamenice, Vysočina, Všeradov, Vítanov, Vortová, Hlinsko, Jeníkov, Dědová, Kladno, Vojtěchov, Raná a Krouna.

Třetí projekt, který je připraven ve spolupráci s MAS Hornolidečska, MAS Šumperský venkov a MAS Ploština, nese název Život a historie vypálených obcí aneb:"Znáte nás?" Již podle názvu si každý obyvatel Hlinecka vybaví vypálenou osadu Ležáky a její osud. Obdobných obcí je ale v Česku mnohem více a ne o všech je mezi našimi obyvateli běžné povědomí. Smyslem projektu je ukázat spojitost vypálených obcí v ČR a více a rovnoměrně prezentovat jejich tragické osudy nejen mezi veřejností, ale hlavně mezi dětmi ve školách. Do tohoto projektu mohou být zapojeny 4 školy z našeho regionu a děti budou hlavními tvůrci a sběrateli materiálu výsledných produktů. Obdobně se do projektu zapojí i další školy z dalších území a také samostatně Obec Tršice a Obec Luká.

Detailní informace o projektech a prezentace najdete v sekci Projekty a akce MAS.