Zástupci MAS Hlinecko pomáhají školám se šablonami

22. 3. 2017

Od druhé poloviny roku 2016 Místní akční skupina Hlinecko poskytuje bezplatnou konzultační činnost mateřským a základním školám, která souvisí s administrativou projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného financování“  (takzvaných „Šablon“).

Zástupci MAS pomáhají pracovníkům škol od počátku projektu, konzultují s nimi vhodnost výběru jednotlivých šablon včetně jejich kalkulací do možného limitu, metodicky pomáhají s přípravou projektu pro danou školu, zavedením žádosti v informačním systému MS 2014+ a podáním žádosti včetně kompletace příloh a elektronického podpisu. Po podání žádosti pak zástupci MAS pomáhají s případným doplněním nebo odstraněním drobných chyb, v průběhu realizace potom s kontrolou naplňování obsahu jednotlivých šablon, přípravou monitorovacích zpráv a podáním závěrečné žádosti o platbu.

Bezplatné konzultace MAS zatím využilo pět škol:

Vedení škol nejčastěji volilo aktivitu Školní asistent, kterou doplnilo vzděláváním pedagogických pracovníků, setkáváním s rodiči nebo vznikem klubu deskových her.

Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229, která připravila žádost z šablon jako první, realizuje svůj projekt už od druhé poloviny září 2016.

Ostatní školy teprve v březnu letošního roku podaly žádost o podporu, kterou je možné zaslat až do 30.června 2017. Realizace těchto projektů pak započne novým školním rokem, a to v září 2017.

Ing. Olga Ondráčková, manažerka pro strategii MAS Hlinecko

Foto: Setkání s rodiči v MŠ Budovatelů

foto