Pozvánka na seminář Praktická asertivita

6. 3. 2017

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. pořádá seminář pro pedagogy základních škol s názvem Praktická asertivita, který se uskuteční dne 15. března 2017 ve 12:30 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1.

Obsahem semináře je:

  1. Asertivní jednání (základní principy asertivity, jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci, jak pomocí asertivity zvládat silné emoce, rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním, typologie a znaky manipulátorů) - ujasnit si pojem asertivita, asertivní jednání, základní principy asertivity, umět se zdravě sebeprosadit a neomezit práva nikoho dalšího, ujasnit si v kterých situacích je nutné používat asertivitu, naučit se nebýt agresivní, pasivní ani manipulativní, umět rozeznávat jednotlivé typy manipulátorů.

  2. Asertivní techniky a práva (kompromis, přeskakující gramodeska, otevřené dveře, asertivní NE) - ujistit si základní asertivní techniky a naučit se je používat, vědět kdy je obzvláště vhodné být asertivní, nacvičit asertivní komunikaci.

  3. Konflikt, příčiny a řešení (konflikt jako proces, příčiny konfliktních situací, fáze řešení konfliktů, strategie a nástroje řešení konfliktů, styly jednání v konfliktu, řešení konfliktních a obtížných situací v týmu) - definovat možné příčiny vzniku konfliktu, uvědomit si konfliktní situaci jako proces, znát styly jednání v konfliktní situaci, rozpoznat typy svízelných lidí a umět s nimi jednat, popsat fáze řešení konfliktu, a pochopit jejich obsah, posloupnost a důležitost, popsat a objasnit si strategie řešení konfliktů, poskytnout nástroje na řešení konfliktních a obtížných situací v týmu.

Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce níže.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: