Pozvánka na setkání školních metodiků prevence

24. 3. 2017

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. pořádá setkání metodiků prevence škol v ORP Hlinsko, které se uskuteční dne 28. března 2016 v 9:00 hod.

Cílem setkání školních metodiků prevence s okresním metodikem prevence panem Mgr. Františkem Krampotou je snaha podpořit primární prevenci rizikového chování na jednotlivých školách v regionu a zároveň vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností s realizací preventivních programů pro žáky.

Témata k diskusi:

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: