MAS Hlinecko na Mikulášsko – vánočním jarmarku

25. 11. 2016

Nadcházející adventní období je v našem regionu spojeno s tradičním jarmarkem na Betlémě v Hlinsku. Letošní jarmark proběhl 25. listopadu a nechyběl zde stánek Místní akční skupiny Hlinecko, kde byly vystaveny výrobky držitelů regionální značky "Kvalita z Hlinecka", zájemci se mohli informovat na činnost MAS a získat kalendář "U nás na Hlinecku" nebo "Knihu sakrálních staveb" a nejmenší návštěvníci byli obdarováni novým pátým číslem časopisu "Hlinecký Strakáček", jehož téma voní lesem, a je "Putováním za semínkem".

Součástí odpoledního programu jarmarku byl slavnostní křest kalendáře Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. pro rok 2017 s názvem  "U nás na Hlinecku". Kalendář obsahuje informace, které se všechny vztahují k území MAS Hlinecko. Zahrnuje informace o konání jednotlivých akcí na území MAS Hlinecko v průběhu celého roku, zajímavé informace o obcích a místních částech i společných tématech z území. Po křestu kalendáře dále proběhla krátká autogramiáda ilustrátora kalendáře pana Jiřího Vaňka, kdy jako autor obrázků novým majitelům kalendář vlastnoručně podepsal a doplnil i osobní věnování.

Velké poděkování patří pracovníkům Turistického informačního centra v Hlinsku za bezchybnou organizaci jarmarku a za přípravu pěkného programu.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie