Inspirativní návštěva u polských partnerů

4. 11. 2016

Místní akční skupina Hlinecko společně s Celostátní sítí venkova uspořádala dvoudenní exkurzi od oblasti s názvem Dolina Baryczy, která se nachází v okolí města Milicz v Polsku. Akce proběhla ve dnech 2. a 3. listopadu a byla určena především pro partnery Celostátní sítě venkova a pro členy a pracovníky místních akčních skupin v Pardubickém kraji.

Cíl zájezdu nebyl vybrán náhodně. Region Dolina Baryczy je známý nejen chráněnou krajinnou oblastí s nedotknutou přírodou, množstvím rybníků a chovem kaprů, ale je i oblíbenou destinací pro turisty, a to polské i zahraniční. Ale nebylo tomu tak vždy. Přibližně před deseti lety oblast trpěla odlivem obyvatel a nízkým hospodářským růstem. Proto se místní rozhodli nastartovat spolupráci mezi sebou a i prostřednícím místní akční skupiny zabránit úpadku pomocí rozvoje cestovního tuchu, kdy se podařilo systematicky zvýšit nabídku služeb a aktivit pro návštěvníky. Pro tento účel vznikla regionální značka Dolina Baryczy poleca (Dolina Baryczy doporučuje), která garantuje kromě regionálního původu potravin, pro oblast typických jídel, kvalitního ubytování a nevšedních zážitků, především spolupráci mezi jednotlivými subjekty. V praxi spolupráce funguje tak, že místní pěstitel, chovatel nebo jiný výrobce dodává svoje produkty do restaurací, které z nich vaří svoje jídla, nebo do obchodů ostatních producentů, kteří jimi doplňují svůj sortiment. Zapojené subjekty si přímo nekonkurují, neboť každý z nich nabízí odlišné produkty nebo služby. Navíc ve všech místech, jenž se mohou pyšnit značkou Dolina Baryczy poleca, návštěvník najde i informace o ostatních držitelích tohoto označení: restauracích, ubytování a turistických atrakcích i s termíny různých akcí a jarmarků. Takto vytvořená síť je výhodná pro všechny zapojené aktéry – výrobcům zvyšuje odbyt, propaguje ubytování, stravování, místa a akce atraktivní pro návštěvníky a turisté se snadněji orientují v nabídce a mohou se spolehnout na její kvalitu. A v konečném důsledku se zvýšila zaměstnanost v regionu a dostupnost služeb i pro obyvatele, což jde ruku v ruce s lepšími podmínkami pro život v oblasti a jejím celkovým rozvojem.

Vzhledem k tomu, že návštěva oblasti Dolina Baryczy byla naplánovaná pouze na dva dny, nemohla expedice z Pardubického kraje navštívit všechny držitele regionální značky a příjemce podpory z Programu rozvoje venkova. Proto byly vybráni pouze tito:

První den návštěvy byl program doplněn setkáním se zástupci místní akční skupiny Partnerstwo dla Doliny Baryczy, kteří zájemce seznámili s tím, jak vznikla myšlenka vytvoření turistického regionu a jak se během deseti let stala skutečností, a s dalšími  projekty, které realizovali.

Věříme, že si účastníci ze zájezdu odnesli nejenom spoustu příjemných zážitků, ale i inspiraci a náměty pro vytvoření nových spoluprací ve svém regionu!

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie